Loading...
หน้าแรก 2018-01-28T01:09:10+00:00

THAI RADIOLOGIST

บัวบาน และ พวกเราชาวรังสี

รังสี

คำนี้น่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือ ?

ถ้าคุณยังไม่รู้ เรา“ คุณจะรู้จักรังสีมากขึ้น

ขอต้อนรับเข้าสู่แหล่งข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่เราจะไขข้อสงสัยให้คุณ ได้รู้จักพวกเรา ชาวรังสีมากขึ้น รวมถึง

ความเป็นมา เรื่องราว ที่ประเทศไทย เชื่อมโยงกับ “รังสี” มากว่า 90 ปี

Learn More

พวกเราคือใคร?

มารู้จักพวกเรากันได้เลย

“ภาพบัวบาน”

“หมายถึง จิตประภัสสรซึ่งทอแสงออกมาหลังได้รับการฝึกอบรม จน จิต สมาธิ ปัญญา ได้สัดส่วนรวมกันเป็นหนึ่ง”

จากปกหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ ศ.นพ.หลวงพิณพากย์พิทยาเภท

TIMELINE

ไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์

ARTICLE

บทความ

LATEST NEWS

ข่าวสารและกิจกรรม

!!RAD MUSKETEERS!!

Available on!!!!

อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา